Lahenduskeskne coaching on kasvanud välja lahenduskesksest lühiteraapiast ja keskendub konkreetsete eesmärkide saavutamisele.
Psühhoteraapiast erineb coaching ennekõike sellepoolest, et ei keskendu minevikule ega probleemidele, vaid tulevikule ja tegevussammudele. 
Mõned näited olukordadest mil coachingust võiks kasu olla:
  • Oled juba mõnda aega oma elukorraldusega rahulolematu ega tea mida peale hakata.
  • Oled tüdinud oma tööst, kuid ei tea, ei oska või ei julge otsida uut.
  • Tahad olla tegusam ja tõhusam, kuid millegipärast see ei õnnestu.
  • Sul on projekt, kohustus või ülesanne, mille täitmist pidevalt edasi lükkad.